ลู่วิ่งไฟฟ้า
การรับประกันสินค้า

ลู่วิ่งไฟฟ้า

1

ปี

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 1 ปี
 • มอเตอร์: 5 ปี
 • แผงวงจรไฟฟ้า (หลัก): 6 เดือน

จักรยานนั่งปั่น และนอนปั่น

1

ปี

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 1 ปี
 • หน้าจอมอนิเตอร์: 6 เดือน

เครื่องเดินวงรี

1

ปี

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 1 ปี
 • หน้าจอมอนิเตอร์: 6 เดือน

โฮมยิม

6

เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 6 เดือน

ดัมเบล บาร์เบล

7

วัน*

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 7 วัน*

ม้านั่งออกกำลังกาย

6

เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน

 • โครงสร้างหลัก: 6 เดือน
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น  

หมายเหตุ* หากลูกค้าไม่สะดวกนำสินค้ามาส่งที่บริษัทด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถแพ็กใส่กล่องเดิมของสินค้าและส่งกลับมาที่บริษัทด้วยขนส่งเอกชนได้ โดยค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ** อุปกรณ์บางอย่าง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เองที่บ้าน ทางบริษัทสามารถส่งอะไหล่/ชิ้นส่วนไปให้ลูกค้าที่บ้านได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (หากอะไหล่นั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน)

2. การใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบรับประกันสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่ได้ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนที่ต้องส่งคืนให้ทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม

7. กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับประกัน)

8. กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี
 • สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง
 • สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนภายในสกปรก จนก่อให้เกิดความเสียหาย
 • สินค้าชำรุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้าผ่า
 • สินค้าชำรุดเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี
 • สินค้าชำรุดเสียหายการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน
 • สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าล้างสต๊อก

10. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

11. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้แก่ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales และสินค้าที่ระบุว่าไม่รับประกัน, สินค้าของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ส่วนประกอบภายนอก

12. การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าเอกสาร ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ

13. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด เท่านั้น

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก ของแถม ของสมนาคุณ ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกต่าง ๆ จะไม่ได้อยู่ในการรับประกัน